Զոհվել են հոգևոր եղբայրներ բարեշնորհ Ռուստամ և Նարեկ սարկավագները

Այսօր բոթ ստացանք, որ իրենց սրբազան առաքելության ընթացքում քաջաբար զոհվել են նաև մեր հոգևոր եղբայրներ բարեշնորհ Ռուստամ և Նարեկ սարկավագները։

Աստված լուսավորի ձեր հոգիները բարեշնորհ եղբայրներ

Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի: Ամեն:

Այս թեմայով
am