Անձնական ինքնաթիռներով հյուրեր են ժամանել Գյումրի` Անկախության 28-ամյակի միջոցառումներին մասնակցելու

ԱյսօրԱնկախության28-ամյակիննվիրված10 հազարիցավելիհյուրերիէսպասումԳյումրին: Դեռերեկվանիցքաղաքըդիմավորումէարտերկրից, Հայաստանիտարբերմարզերիցժամանածմարդկանց:

«Ռուսաստանիտարբերքաղաքներիցենք, ընկերներենքուերեկերեկոյանենքԳյումրիժամանելմերինքմաթիռներով։Հրաշալիքաղաքունեք, չենքափսոսում, որինքնաթիռներովեկելենքայստոնըձեզհետմիասիննշելուհամար»,- SHANTNEWS.am-իթղթակցիհետզրույցումասելէՍոչիիցժամանածհյուրերիցմեկը։

Ոմանքիրենցանձնականինքնաթիռներովընկերներիևբարեկամներովհետենեկել` մասնակցելուտոնակատարություններին: Հրապարակներումևզբոսայգիներումտեղադրվելենբեմեր, որտեղհնչումէտարբերժանրիունախասիրությաներաժշտություն, Հայաստանիմարզերըներկայացելենիրենցտաղավարներով:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Այս թեմայով
am