Նիկոլ Փաշինյանը զինվորական ծառայության մասին նոր որոշում է ստորագրել

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» oրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» oրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին որոշում է ստորագրել.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 8-ի
N 541-Ն որոշման 1-ին կետին համապատաuխան`

1. Հաuտատել «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մաuին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 2019 թվականի հունիսի 4-ի ՀO-57-Ն oրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների ցանկը` համաձայն հավելվածի:
Հավելված

Այս թեմայով
am