Հայտարարություն

Հայտարարություն՝  2018թ.-ի տարեկան հաշվետվություն

Ի կատարումն զանգվածային լրատվության մասին ՀՀ օրենքի պահանջի ներկայացնում ենք՝ Meganews.am-լրատավական կայքի 2018թ-ի ֆինանսական հաշվետվությունը.

2018թ.-ի շրջանառությունը կազմել է 1.552.500 (մեկ միլիոն  հինգ հարյուր հիթսուներկու հազար հինգ հարյուր դրամ):

Ա/Ձ Լիանա Մելոյանը 2018թ.-ին վճարել է՝2038854 (երկու միլիոն երեսուն ութ հազար ութ հարյուր հիսունչորս) ՀՀ դրամ աշխատավրձ:

Այս թեմայով
am